top of page

ים-יבשה

קולקטיב אמנים בחתירה לתנועה

ים-יבשה היא יצירה תלוית מקום שנבנתה לנמל יפו ושאבה את השראתה מן הים.

יחד עם 12 רקדנים ורקדניות, שני מוסיקאים ומעצבת תלבושות, חיפשו המשתתפים להציג בזכוכית מגדלת את מעמקי הים וסביבתו האנושית של הנמל. 

היצירה מגרה את העוברים ושבים להאט את קצב החיים העירוני ולהתהלך בתוך קסם מימי של תנועה, צליל ותפאורה. תשומת לב ליופיו של הים, יצוריו החיים ולשלווה שהיא האוקיינוס הפנימי.

ים-יבשה הזמינה את עוברי האורח להתבונן בתערוכה חיה בה הפרפורמרים היוו דמויות שונות המוכרות בנוף הנמל. לאחר מכן התאספו הפרפורמרים ברחבה המרכזית שם הזמינו את הצופים לריקוד משותף, ולבסוף אחזו ידיים בשורה אנושית ארוכה ויחד צפו בשקיעה.

יוצרת, מפיקה ומעצבת תפאורה | אורין יוחנן

רקדנים יוצרים:

דג אופיר נג'רי סירה אילן קו | אישה ברוח טל בנארי | דייג עודד רונן מדוזה חן לשר מגדלור ליגל מלמד סירה אורפז מור מגדלור נעמה תמיר | גלים ג'ואל בריי | סירה דן עוזרי קונכיה חן אגרון | אצה אורין יוחנן

מוסיקה | אהרוני בנארי

פסקול מיצגים | גל הוכברג

ווקאל | אורפז מור

מעצבת תלבושות | שירה רפאל

איפור | ליגל מלמד

bottom of page